Саякатчыларды акырына чейин жетелеген Саз саз илими - Джек-О'-Лантернге шыктанган

Алгачкы америкалык илим эксперименттеринин бирине алып келген.

Метан (CH4) ошондой эле Марш Газ же Игнис Фатуус деп аталып, Уилл-о-Уисп же Джек-о-фонар деп аталган саздак жерге бийлеп жарык берди. Иллюстрация: Универсалдуу Тарых Архиви / UIG Getty Images аркылуу

Бенджи Джонс

Байыркы убакта, уламышка ылайык, сазга жакын жерде саякаттап жүргөндөр алыстан жаркыраган жарыкты көрүп, аны алыскы үйдүн шамынын жарыгы менен чаташтырышчу. Бирок, ...