О, балам! Жер жалпакпы же алмуруттуубу?

Дарбазанын жанына кезек берип, Аалам жөнүндө китепке терең сүңгүп кеттим.

Бирок менин окууга тоскоол болгон бир нерсе бар эле. Аэропорттун жумшак, бирок туруктуу фон ызы-чуусунан үнүн бөлүп алыш үчүн жыйырма секундага убакыт топтоого туура келди.

Анын айткан айрым сөздөрү көңүлүмдү бурду: чындыгында, ал "космос", "жер" жана "күн" сыяктуу сүйлөмдөргө туш келди, бирок кандайдыр бир кызыктай жана адаттан тыш контекстте, туура эмес угулду.

Жай жөндөө процессинде мен анын Жердин формасы жөнүндө талашып жаткандыгын түшүндүм. Ал илимий сыноолордо катачылыктар болушу мүмкүн экендигин айтып, бирөөнүн ойлору жөнүндө кабарлап жүрдү, бирок расмий көз карашты көпчүлүк кабыл албай тургандыгын билгендиктен, расмий аралыкты сактап калууга аракет кылды. Ал чындыгында Жер чындыгында ... тегиз болушу мүмкүн деп болжолдоп жатты.

Бир нече мүнөттөн кийин жетиштүү болду.

Мен артка бурулуп, анын орто сүйлөмүн кесип, мүмкүн болушунча олуттуу жана олуттуу сүйлөдү:

«Жер алмуруттун формасына ээ. Peariod. "

Ал мага Марсадан келгендей карады (ошондой эле ... шоколад бары).

Ошол учурда мен өзүмдүн чыныгы чыныгы фанат фанатына өтүп кетишип, уруша башташым керектигин түшүндүм. Өзүңүз элестеткендей, оор бөлүктүн жымжырт болушуна аракет кылган.

Андан кийин эмне болгонун төмөндө окуй аласыз (сүрөттөр жана цитаталар менен толтурулган).

Сиз "Жер уюлдарда бир аз тегизделген сфера" деп уккандырсыз. Туура эмес: Жер - бир уюлда өтө узун болгон сфера.

Ошол эле жерде "Жер" деген ат келип чыгат: ата-бабалардан калган "Peафт"; азыркы тилге түзмө-түз котормо болот:

"Алмалуу Шабдалы айланасындагы алмурут планетасы". (Ышая 22: 7)

Абляциянын натыйжасында баштапкы “P” жоголуп кетти жана биз азыркы “Жер” деген ат менен калдык.

Адамдар көргөнгө чейин ишенбей тургандыгын билем, бул жерде далилденбеген далил. Космостон көрүнүп тургандай, планетабыздын сүрөтү НАСА тарабынан "ISS терезелеринин тоголок формасын" эсепке алуу үчүн жасалган оңдоолорсуз (алардын айткандарын негиздөөгө аракет кылып жатышат):

Ошондой эле, АКШнын кызыкчылыгына караганда, ири айла-амал жасалып жатат. Алар Жердин сфералык эмес формасынан улам, алар көрсөткөндөн бир аз кичинекей Өлкөгө ээ экендигин билишиңерди каалашпайт.

Чындыгында, эгерде жердин алмурут формасында болсо, АКШнын континенталдык бөлүгү Люксембургдан кичине!

Бирок мен сенин ичиңде дагы деле бир аз күмөндүү үн бар экендигин билем. Анткени мен ал жерде болгондугумду да билем. Акыры, бизде баары бирдей эле болчу. Ошентип, сиз чыныгы саясий глобус менен жүрөсүз:

Андан тышкары, Ньютон космостук тагдырдын белгиси катары жалган колго түшкөн алма эмес, кулаган алмуруттун башына тийди. Бул жерде ал өзүнүн белгилүү Алтын-Глобус-Града идеясын 1952-жылы алгандан кийин жасаган (же 1953-жылы болгонбу? Мен так айта албайм):

Мен алмага окшош экендигине макул болдум, бирок жакшылап карап көрсөңүз, бул анын алмурут экендигин айкын көрсөтүп турат (ошондой эле төмөндө көрсөтүлгөндөй).

Дагы эле ынанган жоксузбу? Ай тутулганда, Жердин тутулушу кандайча пайда болгонун караңыз:

Атмосферанын таасири эске алынгандыгын байкасаңыз болот.

Андан кийинки изилдөөлөр көрсөткөндөй, чынында эле, биз жок болуп кетпейбиз! Биздин жемиштүү шеригибиз Ай башка спутниктер менен салыштыруу үчүн ушул жерде.

Айдын банан менен таң калыштуу окшоштугу бар беле?

Бул менин, менин алмуруттарым (Ышая 22: 7) айтылган "Ыссык Шабдалы".

Ышайа келтирген

Эгер чын болсо, анда издейсиң. (Ышая 22: 7).

Checkmate шар-жер-теория-жолдоочулары!
Эскертүү: Бул макала жарым-жартылай Quoraдагы вирустук билдирүүгө негизделген, аны 50.000+ жолу көрдү.
Эскертүү: Бир нече башаламан премьер-министрлерди кабыл алгандан кийин, айта кетишим керек, бул жерде сатыкка чыккан жер бетиндеги жер бетиндеги адамдардын көбөйүп бараткандыгы жөнүндө сатиралык макала.