Марстагы терең жер астындагы суулардын далили

Изилдөөчүлөр Марстагы жер астындагы суулар мурдакыга караганда кененирээк аймактарда болушу мүмкүн экендигин аныкташкан жана ал тургай Кызыл планетада дагы активдүү болушат.

Жаңы изилдөө Марстагы терең жер астындагы суулар дагы деле жигердүү болуп, Марстагы экватордук аймактарда жер үстүндөгү суулардын пайда болушун болжолдоп жатат. USC Ариддик Климатты жана Суу Изилдөө Борборунун (AWARE) изилдөөчүлөрү жарыялаган изилдөө - Марстын түштүк уюлунун астындагы терең көлдүн ачылышы 2018-жылдан кийин.

Сүрөтчүнүн MARSIS зондору жөнүндө таасири - жаңы изилдөөдө колдонулган (ESA)

USC изилдөөчүлөрү жер астындагы суулар Марстын уюлдарына караганда кененирээк географиялык аймакта бар экендигин жана 750 метр тереңдиктеги жер астындагы суулар өздөрү анализдеген кратерлердеги жаракалар аркылуу жер бетине чыккан активдүү системанын бар экендигин аныкташты. .

Хегги - Марс экспрессинин Марс экспрессинин катышуучусу жана Марс жер астындагы жерди изилдөөчү Аботалиб З. Аботалиб, АКШнын Постдокторалдык илимий кызматкери, Марстун кайталануучу жантайыңкы линиясынын мүнөздөмөлөрүн изилдеп, кургап калган, кыска агымдарга окшош. Марстагы бир нече кратер дубалдарында пайда болгон суу.

Илимпоздор буга чейин мындай өзгөчөлүктөр жер үстүндөгү суулар же жер астындагы суулардын агымы менен байланыштуу деп ойлошкон. Хегги мындай дейт: «Бул туура эмес болушу мүмкүн деп божомолдойбуз.

"Биз альтернативдүү гипотезаны сунуштайбыз, анткени алар жер астындагы суулардын терең басымдуу булактан келип, жер бетиндеги жаракалар үстүнөн жогору карай жылып жаткандыгын көрсөтөт."

2018 - Марс экспресс орбитасы Марстын түштүк уюлунун үстүнөн учкан. Радардын сигналдары түстүү коддолгон, терең көк түстөр чагылдырылган эң күчтүү чагылдырууларга туура келет, алар суунун болушунан келип чыккан деп чечмеленет. (Илимий)

Газетанын биринчи автору Аботалиб З.Аботалиб мындай деп кошумчалайт: “Чөл гидрологиясындагы изилдөөбүздөн алган тажрыйбабыз ушул жыйынтыкка келген.

"Биз ушундай механизмдерди Түндүк Африка Сахарасында жана Араб жарым аралында көрдүк жана Марсада ошол эле механизмди изилдөөгө жардам берди."

Эки илимпоз Марстын кээ бир кратерлериндеги жаракалар суу астындагы басымдын натыйжасында суу булактарын жер бетине чейин көтөрө алды деген жыйынтыкка келишкен. Бул булактар ​​жер бетине агып өтүп, ушул кратерлердин дубалдарында так жана так сызыктуу өзгөчөлүктөрдү пайда кылышкан. Ошондой эле илимпоздор бул суунун өзгөчөлүктөрү Марстагы мезгилдүүлүккө кандайча өзгөрүп турарын түшүндүрүп беришет.

Nature Geoscience гезитинде жарыяланган изилдөө Марстагы суу агымдары байкалган аймактарда жер астындагы суулар мурун ойлогондон да терең болушу мүмкүн деп божомолдойт. Ошондой эле, табылгалар Марс жеринин туруктуулугун изилдөө үчүн негизги булактарга байланыштуу булактарга байланыштуу жер астындагы жаракалардын ачыкка чыккандыгын көрсөтөт. Алардын иши бул жаракаларды изилдөө үчүн жаңы ыкмаларды иштеп чыгууну сунуштайт.

Марстагы жер астындагы сууларды изилдөө боюнча буга чейинки изилдөө Mars Express жана Mars Reconnaissance Orbiter орбиталарындагы радиолокациялык эксперименттерден кайтарылган электромагниттик жаңырыктарды чечмелөөгө негизделген. Бул тажрыйбалар толкундардын чагылышын жер бетинен да, жер астынан да мүмкүн болушунча өлчөгөн. Бирок, буга чейинки ыкма жер астындагы суулардын 2018 Түштүк Уюлдун аныкталгандан кийин пайда болгонун тастыктаган жок.

Марста терең жер астындагы суулар жайгашкан

Ушул учурдагы Nature Geoscience изилдөөсүнүн авторлору Марска чоң таасир тийгизүүчү кратерлердин дубалдарын изилдөө үчүн жогорку сапаттагы оптикалык сүрөттөрдү жана моделдештирүүнү колдонушкан. Алардын максаты - суунун кыска агымын пайда кылган агымдардын булактары менен жаракалардын болушун байланыштыруу.

Сүрөтчүнүн жумуштагы MARSIS зондору (ESA)

ESAнын Mars Express бортунда Жер астындагы жана ионосфералык угууда (MARSIS) Марстын кеңейтилген радарлары Марстагы жер астындагы сууларды картага алуу үчүн жер астына кирүүчү радарларды колдонушат. Төмөн жыштыктагы толкундар планетага 40 м узундуктагы антеннадан багытталып, андан соң алар учураган бардык беттерден чагылдырылат. Айрым материалдардын, балким, суунун дагы катмарлары менен кездешүү үчүн, олуттуу бөлүк жер кабыгынан өтөт.

Жер астындагы сууларды жана жер астындагы суулардын агымын Жер жана чөл чөйрөлөрүндө илгертен бери изилдеп келген Хегги жана Аботалиб Сахара менен Марстагы жер астындагы сууларды жылдыруучу механизмдердин ортосунда окшоштуктарды табышты.

Алар жер астындагы суунун терең булагы эки планета ортосундагы окшоштуктардын эң ишенимдүү далили деп эсептешет - демек, экөө тең нымдуу мезгилге ээ болуп, жер астындагы суулардын мындай активдүү тутумун түзүүгө жетишкен.

Хегги үчүн - кургак жерлердеги суу илиминин жана суу илиминин билиминин жактоочусу - бул өзгөчө изилдөө колонизация жөнүндө эмес. Тескерисинче, Марстагы сейрек кездешүүчү жана башаламан суунун агымы илим чөйрөсүндө чоң кызыгууну жаратат: “Марста жер астындагы суулардын кандайча пайда болгонун жана анын кандайча жылып жаткандыгын түшүнүү бизге климаттык шарттардын эволюциясы боюнча эки башка маанини билүүгө жардам берет. акыркы үч миллиард жылдагы Марста жана бул шарттар жер астындагы суу системасын кандайча түзгөнү.

«Бул бизге өз планетабыздын окшоштуктарын түшүнүүгө жардам берет жана эгер биз бир эле климаттын эволюциясын жана Марстын жүрүп жаткан жолун басып өтсөк. Марстын эволюциясын түшүнүү биздин Жердин узак мөөнөттүү эволюциясын түшүнүү үчүн абдан маанилүү жана жер астындагы суулар бул процесстин негизги элементи болуп саналат. "

Жаңы изилдөө бул суу агымдарынын булагы болгон жер астындагы суулар 750 метр тереңдиктен баштап тереңдикте болушу мүмкүн деп болжолдойт. Хегги мындай жыйынтыктайт: «Мындай тереңдик жер астындагы суунун башатын издөөнүн жана тайыз суу булактарын издөөдүн терең ыкмаларын ойлонушубузду талап кылат».

Түпкүлүктүү изилдөө: "Марстагы кайталанма жантайма сызык үчүн терең жер астындагы суулардын келип чыгышы", АКШнын жаңыдан түзүлгөн суу изилдөө борборунун Марстагы биринчи кагазы. Иш NASA Планетардык Геология жана Геофизика программасы боюнча каржыланат.

Алгач Scisco медиасында жарыяланган