Акыр заман Сааты жаңы гана жылып кетти: апокалипстин символикалык сааты 'түн ортосуна' 2 мүнөт калды

Атомдордун илимпоздорунун бюллетени 2018-жылдын 25-январында Вашингтондо, Колумбия округундагы

Линдси Бевер, Сара Каплан жана Эбби Охлхейзер тарабынан

Alexa, апокалипсис убактысы канча?

Лган.

Атом илимпоздорунун бюллетени бейшемби күнү адамзаттын акырына жакын белгини 30 секундага илгерилетип, кыямат саат саатын алдыга жылдырды. Бул…